LEGISLAȚIE

ACEASTĂ PAGINĂ ESTE DEDICATĂ UNOR DOCUMENTE LEGISLATIVE (LEGI, REGULAMENTE, ORDINE DE MINISTRU, ORDONANȚE, HOTARÂRI, ETC.) CU APLICABILITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI.

Să cunoaștem legile!

___________________________________________________________________

Publicat la data de 20 noiembrie 2013

Legea 257/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial în 30 septembrie 2013 și ea modifică şi completează Legea 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului.

LEGEA 257/2013 (PDF)

Una dintre modificări importante vizează interzicerea tratamentului degradant în şcoală şi introduce sancţiuni pentru personalul didactic şi administrativ în cazul în care insultă, discriminează sau umilesc copilul.

Sancţiunile pentru personalul didactic şi nedidactic sunt amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei.
____________________________________________________________________

Publicat la data de 24 sept.2013

Guvernul României a dat o hotărâre  de aprobare a conținutului educativ și a standardelor de calitate pentru serviciile de educație timpurie antepreșcolară.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art.27 alin2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă Conținutul educativ pentru educația timpurie antepreșcolară, prevăzut în anexa 1, care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă Standardele de calitate pentru educația timpurie antepreșcolară, prevăzute în anexa 2, care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

___________________________________________________________________

Publicat la data de 19 sept. 2013

Ordin nr. 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. (conține ordin de ministru și metodologie)

___________________________________________________________________

Publicat la data de 27 iun. 2013

Un document foarte important pe baza căruia se evaluează activitatea personalului didactic și didactic auxiliar.

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar.

Publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.824 bis/22.XI.2011.

METODOLOGIA DE EVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR. (FORMAT PDF)

Din cuprins:

Articolul 10 alin.(4)

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condițiile prezentei metodologii, este:

– de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

– de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine

– de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;

– sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător

___________________________________________________________________

Publicat la data de 9.01.2013

Pentru toți cei care au nevoie de informații actualizate în domeniu legislației școlare un link util este acesta:

PAGINA „LEGISLAȚIE ȘCOALRĂ” de pe site-ul ISJ SIBIU.

_____________________________________________________________________

Publicat la data de 21 decembrie 2010

Ordin nr. 5617/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar.

OM 5617_11.11.2010 + anexele.zip

___________________________________________________________________

Publicat în data de 30 august 2010

pdf-file-logo-icon OMECTS 4714-2010.pdf

ORDIN MECTS NR. 4714/23.08.2010 PRIVIND MODIFICAREA O.M.E.C. NR. 4925/2005APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

____________________________________________________________________

* NOU – iulie 2010

Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii  echilibrului bugetar.

____________________________________________________________________ 

* NOU 2010

ordin 3158 ORDIN nr. 3158/05.02.2010 privind modificarea și completarea OMECT 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

___________________________________________________________________

*NOU 2009

Ordin Ordin nr.5886/10.11.2009  privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011

 

 

AnexaCalendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011 Anexă la OM 5886/10.11.2009

___________________________________________________________________

*NOU 2009

 • ORDIN nr.6054 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar (4.12.2009)

Ordin nr. 6054 privind gradatiile de merit .pdfDocumente noi

_________________________________________________________________

*NOU 2009

 • Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar (anexă la ordinul 6054/4.12.2009)

Metodologie_gradatie_de_merit.pdf

____________________________________________________________________

 • Legea învățământului în format PDF. Este  în vigoare cu modificările ulterioare.

Legea învățământului Legea învățământului din 24.07.1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

____________________________________________________________________

 • Modificări aduse Legii Învățământului

Modificari la lege modif-lege-inv

____________________________________________________________________

 • Statutul personalului  didactic. Este în vigoare.

legea_128_statutul_personalului_didactic

____________________________________________________________________

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. În vigoare. Format PDF

reg-de-fc-preuniv11

____________________________________________________________________

 • Alte legi și regulamente pe site-ul MECI la:

legislație

____________________________________________________________________

 •  ORDIN nr. 3.770 din 19 mai 1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Format PDF

 

ordin-nr-3770-din-19-mai-19986

____________________________________________________________________

* NOU 2009

 • Ordin nr. 5720/20.10.2009 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

OM nr. 5720_20.10.2009.pdf

 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar anexa la OM nr. 5720/20.10.2009. (vezi mai jos)

 anexa OM 5720.pdf

Notă: acest ordin înlocuiește ordinul 3770 din 19 mai 1998.

___________________________________________________________________

 • Constituția României

Constituţia României

____________________________________________________________________

 • Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură Învățământ

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ

___________________________________________________________________

 • Codul muncii

Codul Muncii

____________________________________________________________________

* NOU

 • ORDIN nr.4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

ORDIN nr. 4595.pdf

____________________________________________________________________

* NOU

 • ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte

Ordin privind activitatile de diriginte.zip

___________________________________________________________________

 • ORDIN nr. 3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

omedc3502.pdf

 • Regulament privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar – aprobat prin O.M. nr. 3502/03.03.2005

omedc3502r.pdf

____________________________________________________________________

 

 

Scrie comentariul tău!

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

WordPress.com Logo

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

Comentezi folosind contul tău Twitter. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

Comentezi folosind contul tău Facebook. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

Comentezi folosind contul tău Google+. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

%d blogeri au apreciat asta: