OECD – PISA

Ce ar trebui să știm despre testele PISA ?

 

Logo  România participă, începând cu anul 2001, la acest program iniţiat de OECD. PISA este o evaluare standardizată internaţional, proiectată împreună de către ţările participante. Începând din 2000, s-a administrat în încă 11 ţări. România participă în Proiectul internaţional PISA începând cu luna septembrie 2000.
Prima etapă, cea a pretestării, a fost parcursă în februarie 2001 şi a cuprins aproximativ 1000 de elevi din întreaga ţară. Cea de-a doua etapă – testarea principală (februarie 2002) în care au fost testaţi aproximativ 5000 de elevi.
PISA acoperă trei domenii principale: citire/lectură; matematică; ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste informaţii (indicatori contextuali referitori la relaţia dintre rezultatele elevilor şi caracteristicile şcolii lor, precum şi indicatori ai tendinţei, ilustrând modul în care se schimbă rezultatele/performanţele elevilor de-a lungul timpului) vor fi puse la dispoziţia factorilor de decizie şi a opiniei publice.

CE ESTE OECD/ PISA?
– rezumatul caracteristicilor-cheie –
OECD PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT –
PROGRAMUL OECD PENTRU EVALUAREA INTERNAŢIONALA  A  ELEVILOR

FUNDAMENTE

 • este o evaluare standardizată internaţional, proiectată împreună de către ţările participante şi administrată elevilor de 15 ani
 • este administrată pe cicluri de evaluare, în aproximativ 60 de ţări din întreaga lume
 • România participă în PISA începând cu luna septembrie 2000
 • fiecare ciclu de testare începe cu etapa pretestării, cu un an înainte de testarea propriu-zisă
 • la testarea propriu-zisă participă între 4500 şi 10 000 de elevi din fiecare ţară

CONŢINUT
OECD/ PISA acoperă trei domenii principale:

 • citire/ lectură – primul ciclu de evaluare, anul 2000
 • matematică  – al doilea ciclu de evaluare, anul 2003
 • ştiinţe – al treilea ciclu de evaluare, anul 2006
 • citire/ lectură – al patrulea ciclu de evaluare, anul 2009

Aceste domenii sunt investigate în termenii stăpânirii cunoştinţelor şi deprinderilor de bază, necesare în viaţa adultă, pentru educaţia permanentă, pentru piaţa muncii etc. şi NU din perspectiva stăpânirii curriculumului şcolar. Evaluarea competenţelor trans-curriculare este o parte integrantă a PISA.

METODE

 • Sunt utilizate teste scrise, durata evaluării acoperind un total de două ore pentru fiecare elev testat;
 • Itemii testului sunt diverşi ca tipologie: itemi cu alegere multiplă, simpli şi complecşi, succesiune de întrebări cu răspuns scurt construit. Itemii sunt organizaţi în secvenţe pe baza unui text în general pornind de la o situaţie din viaţa reală;
 • Elevii testaţi răspund şi unui chestionar de mediu socio-educaţional, cu o durată de aproximativ 30 de minute, solicitând informaţii despre ei, despre familie, despre modul în care învaţă, despre climatul şcolii în care învaţă, despre condiţiile de studiu etc.;
 • Directorii de şcoală sunt solicitaţi să completeze un chestionar de aproximativ 30 de minute, solicitând informaţii despre şcoală din perspectivă educaţională, socială, al climatului şi al ethosului şcolii în general;
 • Toate instrumentele de evaluare sunt administrate de către echipa administratorilor de test externi şcolii;
 • Procesele de corectare a itemilor cu răspuns construit, de introducere a datelor, de verificare a calităţii tehnice respectă standardele tehnice adoptate în PISA. Abia după validarea datelor de către Consorţiul de coordonare a proiectului PISA acestea pot participa la scalele internaţionale şi la comparaţiile internaţionale, prin raportare la media ţărilor OECD.

REZULTATE

 • după procesarea şi interpretarea rezultatelor din testarea principală rezultă un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi pentru toate cele trei domenii evaluate;
 • Consorţiul de coordonare a proiectului PISA calculează diferite categorii de indicatori contextuali privind la relaţia dintre performanţele elevilor şi caracteristicile de mediu socio-educaţional, precum şi cele sistemice (produsul intern brut, categorii de cheltuieli etc.);
 • Începând cu rezultatele PISA 2009 pot fi consolidaţi indicatori ai tendinţei, ilustrând modul în care variază rezultatele / performanţele elevilor de-a lungul timpului pentru fiecare domeniu, primul fiind cel al citirii lecturii, pentru care se pot realiza comparaţii semnificative cu performanţele din anul 2000.

Descriere generală

1. Iniţialele PISA reprezintă Programme for International Student Assessment (Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor), iniţiat de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD). Există trei cicluri de testare deja administrate la nivel internaţional, cu finalizare în anii: 2000, 2003, 2006. PISA 2009 este cel de-al patrulea studiu PISA din seria începută în anul 2000 şi sunt implicate peste 60 de ţări participante. Acest ciclu de testare PISA se derulează în perioada 2008-2009. În anul 2008 a avut loc pretestarea, iar în martie 2009 va avea loc testarea propriu-zisă, în toate ţările participante.

2. PISA are următoarele caracteristici:

 • Este cea mai amplă evaluare internaţională din domeniul educaţiei;
 • Evaluează elevi cu vârsta de 15 ani;
 • Evaluează nivelul de pregătire a elevilor pentru viaţa adultă;
 • Măsoară performanţele elevilor în domeniile: Citire/ Lectură, Matematică şi Ştiinţe.

3. La testarea PISA participă între 4 500 şi 10 000 de elevi din fiecare ţară, după ce la pretestare au participat între 800 şi 1 200 de elevi din fiecare ţară.

4. Participarea României la PISA este importantă, deoarece rezultatele evaluării pot fi folosite pentru atingerea următoarelor obiective:

 • Să evidenţieze cu maximum de obiectivitate cât de pregătiţi sunt elevii români pentru educaţia permanentă, pentru continuarea studiilor şi pentru viaţă în general la finele învăţământului obligatoriu;
 • Să fie utilizate de către sistemele educaţionale şi de către sistemele de management pentru identificarea aspectelor care necesită îmbunătăţiri suplimentare;
 • Să permită comparaţii între performanţele elevilor români (şi condiţiile de studiu şi de mediu socio-economic ale acestora) şi performanţele celorlalţi elevi, de aceeaşi vârstă din ţările OECD şi ţările partenere.

5. Pentru mai multe detalii despre PISA, pot fi consultate materialele de informare puse la dispoziţie de către CN PISA 2009, pe website-ul http://www.cnceip.ro sau materialele de informare şi diferitele rapoarte internaţionale, pe web site-ul  OECD, la adresa: http://www.pisa.oecd.org/.

   Programul Internaţional pentru Evaluarea Elevilor (PISA) este o evaluare standardizată internaţional care a fost elaborată împreună de către ţările participante şi administrată elevilor de 15 ani din şcolile acestor ţări. Programul a fost implementat în 43 de ţări la prima aplicare, cea din anul 2000, în 41 de ţări la cea de-a doua aplicare, cea din 2003, şi în 57 de ţări în 2006, la cea de-a treia aplicare.
   Testele sunt de obicei administrate unui număr de elevi cuprins între 4.500 şi 10.000 de elevi din fiecare ţară. Evaluarea are loc în cicluri, din trei în trei ani.
   Fiecare ciclu de evaluare este denumit în funcţie de anul în care are loc evaluarea. Primele trei cicluri, PISA 2000, PISA 2003 şi PISA 2006 au fost deja finalizate. Din ciclul PISA 2009 s-a derulat deja faza pretestării (în martie 2008), se pregăteşte testarea propriu-zisă, în martie 2009. În prezent se explorează deja posibilităţile de optimizare a testărilor pentru ciclurile 2012 şi 2015.
   În toate ciclurile PISA sunt evaluate domeniile alfabetizării la: citire / lectură, la matematică şi la ştiinţe. În PISA 2000 domeniul principal a fost citirea / lectura – în sensul că a inclus un set extins de sarcini din acest domeniu. În PISA 2003, accentul a fost pus pe alfabetizarea matematică şi a fost introdus şi un domeniu în plus, privind rezolvarea de probleme. Pentru ciclul PISA 2006 domeniul principal a fost alfabetizarea la ştiinţe. În PISA 2009 este pentru prima dată când domeniul principal este din nou citirea / lectura
PISA evaluează în ce măsură şi-au dobândit elevii aflaţi către finalul educaţiei obligatorii unele dintre cunoştinţele şi deprinderile de bază care sunt esenţiale pentru participarea deplină la viaţa socială. În toate ciclurile de evaluare cele trei domenii de bază sunt acoperite nu doar în termenii stăpânirii curriculumului şcolar, ci în special în termenii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare în viaţa adultă. În ciclul PISA 2003 a fost introdus domeniul rezolvării de probleme pentru a continua examinarea competenţelor trans-curriculare.

DURATA:
PISA utilizează teste scrise cu durata de două ore pentru fiecare elev. Itemii testului sunt o combinaţie de itemi cu alegere multiplă şi întrebări solicitând elevilor să-şi construiască propriile răspunsuri. Itemii sunt organizaţi în grupuri pe baza unui pasaj caracterizând o situaţie de viaţă reală. Este acoperit un total de aproximativ şapte ore de itemi ai testului, diferiţi elevi răspunzând unor combinaţii diferite de itemi. Elevii răspund şi unui chestionar de mediu, care durează 20-30 de minute şi oferă informaţii despre ei şi despre familiile lor. Directorii de şcoală răspund unui chestionar de 20 de minute despre şcolile lor.

PREZENTAREA DOMENIILOR:
“Alfabetizarea matematică este capacitatea individului de a identifica şi de a înţelege rolul pe care îl joacă matematica în lume, de a face judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de a se angaja matematica în moduri care răspund nevoilor vieţii individului, în calitatea sa de cetăţean constructiv, implicat şi reflexiv”.

“Rezolvarea de probleme este capacitatea individului de a utiliza procesele cognitive pentru a face faţă şi a rezolva situaţii reale, transdisciplinare în care calea soluţiei nu este evidentă imediat şi în care domeniile alfabetizării sau ariile curriculare care ar putea fi aplicabile nu pot fi încadrabile în domeniul matematicii, al ştiinţelor sau al citirii / lecturii.”

“Alfabetizarea la citire / lectură este înţelegerea, utilizarea, şi reflecţia asupra textelor scrise, pentru a-şi atinge scopurile, pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi potenţialul şi pentru a participa la viaţa socială.”

“Alfabetizarea ştiinţifică este capacitatea de a utiliza cunoştinţele ştiinţifice, de a identifica întrebările şi de a formula concluzii pe baza datelor, cu scopul de a înţelege şi de a sprijini luarea deciziilor despre lumea naturii şi despre schimbările făcute prin activităţile omeneşti”.

Alte informaţii despre Programul PISA pot fi găsite pe site-ul Centrul Național PISA

image

___________________________________________________________________

 Informațiile de mai sus au fost preluate ca atare de pe site-ul CNCEÎP.  După cum se poate observa elevii români (vreo 5-6000) au parcurs aceste teste prin 2000 – 2002. Există și un raport despre testele PISA publicat în  2006.

Raportul naţional al administrării programului PISA – OECD 2006

Din păcate site-ul nu este de mult/sau deloc actualizat (ca și cel al ministerului învățământului) și link-urile către celelalte site-uri  nu mai funcționează.  Ținând cont că destul de curând elevii români vor trebui să facă față unor astfel de teste chiar la evaluările naționale, cei interesați pot accesa:

  http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845621_1_1_1_1_1,00.html  – site-ul oficial al OECD sau click pe imagine.

image

În pagina GO! se află un model de test  de antrenament –  PISA- 2009

Reclame

4 răspunsuri

 1. suneti rezultatele proeducatia 2010 de la grup scolar agricol cuzdrioara judetul cluj

  Apreciază

  • Din comentariul de mai sus nu se înțelege mai nimic iar link-ul este scris incorect deci nu poate fi accesat. Pe viitor rog pe cei care comentează să încerce să comunice corect ceea ce doresc. Cu mulțumiri!

   Apreciază

 2. Când va avea loc următoarea evaluare națională la clasa a IV-a?
  EN IV 2007 s-a facut în conformitate cu cerințele testelor PISA?
  MULȚUMESC ! FELICITĂRI PENTRU BLOG!

  Apreciază

  • Nu stiu cand va avea loc urmatoarea evaluare PISA, dar fac cercetari. Am aflat foarte greu si aceste informatii fiindca ele nu se gasesc aproape nicaieri. Nu inteleg de ce ministerul nostru nu face ceva in acest sens. N-ar trebui decat o echipa de informaticieni care sa fie in stare sa introduca pe un site ca lumea toate acele informatii de care are nevoie orice profesor, invatator, educator, manager de scoala, inspector. Uneori chiar am impresia ca multe astfel de situatii sunt tinute secrete sau exista niste oameni care habar nu au ca ele sunt necesare. Multumesc pentru aprecieri!

   Apreciază

Scrie comentariul tău!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Serein'Art

From my heart to your heart

Didia Saint - Georges

Lisette Georgescu: „Nu pleci în umbră Didie dragă, muzica ta va lumina sufletele noastre îndurerate astăzi când ne despărțim de tine.”

Justiție Oarbă

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum

EDUCAȚIA ZI DE ZI

Nici o zi fără educație...

Lia Muresan

*Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu imi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

Sfaturi cosmetice

Sfaturi cosmetice pentru ingrijirea pielii

Chirurg Pediatru Cluj

Dr. Surd Adrian - medic specialist Chirurgie Pediatrica

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Dezvăluiri învăluite

FLUXURI DE IDEI ÎNVĂLUITE ŞI DEZVĂLUITE PRIN NEGURA GÂNDURILOR. INTERZIS CELOR CARE NU ÎNŢELEG NIMIC, DIN ORICE!

Gimnaziul Bassarabescu

„Nu pierdeți din vedere omenia! Mai 'nainte de orice, siliti-vă să prețuiți omenia. Fiți oameni!”- Ioan Alexandru Bassarabescu 30. XII.1870 - 29. III. 1952 - scriitor, profesor, om politic și de cultură, publicist, membru al Academiei Române.

MON FRANÇAIS

Apprendre autrement

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

Aquarelles

...din pasiune pentru pictură

PRO MUSIC

Educația muzicală în România

bassarabescu2en.wordpress.com/

Motto: „Education...for learning, for earning, for life”

Pro Educație Blog

Informație pentru educație

Viva,viva la musica!

...doar muzica

%d blogeri au apreciat asta: