Structura anului școlar 2013 – 2014

Deși există un ordin de ministru privind structura anului școlar viitor, pe site-ul ministerului această structură este în dezbatere publică și cei care doresc pot accesa un formular pentru a face comentarii pe marginea proiectului.

Puteți accesa proiectul dând clic pe imaginea de mai jos sau pe link-ul următor:

Dezbatere publică – Proiect Structura anului şcolar 2013-2014

Puteți face comentarii accesând formularul de mai jos sau pe cel aflat  pe site-ul ministerului. Trebuie să vă grăbiți fiindcă dezbaterea se încheie la 31 mai 2013.

 Formular de comentarii.

image

Reclame

Educația condusă de SRL-uri, PFA-uri, sponsori, etc.

De curând au apărut tot felul de știri din educație. Și cum ele nu provin de pe site-ul MEN așa cum ar fi normal, ca să știe toți cei interesați că acestea sunt informații oficiale, încep să mă întreb dacă nu cumva, actualul guvern (ca și precedentele din ultimii 23 de ani), lasă încet, încet educația pe mâna SRL-urilor sau PFA-urilor. Poate ar fi mai bine.

Prima informație a fost aceea că „Uraaaaa!, am mărit numărul de ore de educație fizică în școli” dar… am constatat că nu avem profesori care să predea disciplina. Și ce dacă! Pe principiul „uite că se poate” orice profesor va putea preda educația fizică, așa, ca un fel de antrenor. Ce dacă e specializat pe limba română, fizică sau logică? Cu puțin curaj se poate.

A doua informație a venit ieri, alaltăieri (!) de la d-na Grapini care a cerut, pardon, a solicitat, ministerului educației să ia act de faptul că turismul cam pierde bani în fiecare an fiindcă familiile nu pot să plece în concedii ieftine. Și de vină e doar ministerul educației care a binevoit să prelungească anul școlar până pe 21 iunie. Mai aveam un pic și în iulie ne aflam tot la școală ca să ne apropiem de media europeană de zile de școală. Ce-i drept, nimănui nu-i pasă că elevi și profesori fierb la propriu deja în școlile dotate cu termopane și fără aer condiționat fiindcă, nu-i așa?, nu sunt bani. Dar… d-na Grapini a primit urgent „mingea” înapoi: „ăsta e populism ieftin!”

image

Altă informație este aceea că învățământul va avea mai mulți bani și e ceva cert, zice Remus Pricopie. Și asta nu fiindcă s-a mărit bugetul educației ci fiindcă ministerul dă liber la sponsorizări. Adică, cine vrea poate să dea. Școlilor. Nu ni se mai spune nimic de cine o să ia, probabil pe același principiu prin care acum, dacă o școală are bani mai mulți în cont fiindcă are mai mulți elevi nu-i poate cheltui fiindcă statul, guvernul, etc., îi iau. Scurt și cuprinzător. Și îi dau altora. Principiul nu se cunoaște dar așa „vrea mușchii lor”, ai ministerului, ai primăriei, ai oricui are treabă pe acolo.

În schimb se va face un audit anual. De ce să facă ministerul un audit pentru banii pe care nu-i dă el? Eu înțeleg să facă acest audit cei îndreptățiți, adică ce-i care-i dau: SRL-uri, PFA-uri, părinți, sponsori, oricine.

imagePrintre ultimele știri din educație se numără apariția site-ului pentru manuale în format digital sau electronic (deocamdată e în construcție) și ordinul ministrului care anunță ritos cum va fi anul școlar viitor. Ne întoarcem de unde am plecat după ce am experimentat (pe elevi, profesori și părinți) un an școlar paranoic: cu două semestre din care doar unul era semestru fiindcă celălalt rămăsese trimestru. Iată că, după adânci meditații, ministerul revine. Deși susține că e doar un proiect aflat în dezbatere publică, ministrul a emis deja ordinul pentru structura anului școlar viitor și pentru săptămâna „Școala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun!” 7-11 aprilie 2014.

Proiect_structura_an_scolar_2013-2014.rar

Calendarul înscrierilor în învățământul primar 2013

image

Înscrierile în clasa pregătitoare şi clasa I încep pe data de  2 aprilie şi vor avea loc în două etape.

 • La etapa a doua participa doar copiii care nu au fost cuprinşi într-o şcoală în prima etapă, când se desfăşoară înscrierile şi la şcolile de circumscripţie şi la celelalte.
 • A doua etapă are loc în perioada 8-17 mai. Părinţii pot merge la şcoală pentru înscrierea copiilor de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00, precum şi sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00.
 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, se pot înscrie în clasa I dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea lor corespunzătoare, informează Ministerul Educaţiei. Pentru mai multe informații poate fi consultată chiar pagina de pe site-ul ministerului.image

 

 

Alte informații se pot accesa pe site-urile inspectoratelor școlare județene aici.

 

Calendarul înscrierii pentru anul şcolar 2013-2014:

 • 28 martie 2013: Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare scoală, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
 • 28 martie 2013: Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, acolo unde părinţii o solicita, precum şi a unităţilor/ instituţiilor în care se realizează această evaluare.
 • 28 martie: Anunţarea, prin afişare la sediul şcolii, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor, avizate, din punct de vedere al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
 • 30 martie – 7 aprilie 2013: Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei Zile a porţilor deschise„, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.
 • 01 – 12 aprilie 2013: Organizarea întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2013 – 2014, în învăţământul primar.
 • 02 – 19 aprilie 2013: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 prevede această evaluare.
 • 02 – 19 aprilie 2013: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
 • 19 aprilie 2013: Transmiterea, de către CJRAE/CMBRAE, a procesului-verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

 • 01 aprilie 2013: Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar.
 • 02 – 22 aprilie 2013: Completarea, de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 08-20 (luni-vineri), respectiv 08-13 (sâmbătă). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoală specială.
 • 23 aprilie 2013: Procesarea, de către comisia naţională, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
 • 24 – 26 aprilie 2013: Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât scoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea, de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, a listei candidaţilor admişi în această fază.
 • Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
 • 29 aprilie 2013: Procesarea, de către comisia naţională, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât scoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi, din lipsă de locuri şi care au exprimat opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie în această fază.
 • 29 aprilie 2013: Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

 • 07 mai 2013: Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.
 • Informarea MEN, de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
 • 08 – 17 mai 2013: Depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.
 • 20 – 23 mai 2013: Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
 • Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.
 • 24 mai 2013: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
 • 27 – 31 mai 2013: Centralizarea şi soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
 • Soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani şi ai căror părinţi solicita înscrierea direct în clasa I

 • 02 – 22 aprilie 2013: Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinţii care solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii de învăţământ respective.
 • 23 – 29 aprilie 2013: Soluţionarea, de către unităţile de învăţământ şi, după caz, cu acordul ISJ/ISMB pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie, prin aplicarea prevederilor metodologiei de înscriere în învăţământul primar.
 • 08 – 17 mai 2013: Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât scoala de circumscripţie, la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea.
 • 20 – 23 mai 2013: Soluţionarea, de către unităţile de învăţământ, respectiv comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti, a cererilor de înscriere depuse de părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât scoala de circumscripţie, prin aplicarea prevederilor metodologiei de înscriere în învăţământul primar şi a procedurii specifice elaborate de către comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti.
 • 24 mai 2013: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa I.

Senzațional!

„Elevii vor avea fişe psihopedagogice, potrivit strategiei de prevenire a criminalităţii.

 • Ca să mai rărească numărul bătăilor din şcoli, oamenii legii vor ca fiecărui şcolar să i se creioneze o fişă psihopedagogică de către diriginte şi psihologul şcolii.”

Cele de mai sus scrise cu litere mari pe site-ul realitatea.net dau de știre învățământului românesc că ministerul educației (MECTS) nu doarme pe perioada vacanței de vară ci se ocupă de/cu …strategii. Care mai de care mai flamboaiante și mai sortite eșecului de cum au ieșit din gândurile strategilor. Ce-i drept nici „oamenii legii” nu stau degeaba după cum se observă din articol.

Nu știu de ce ne mai mirăm că avem o generație care a ratat Bacalaureatul dacă propriul nostru minister nu face decât valuri. Unul din ele se sparge acum fiindcă… de ani de zile există în învățământul românesc fișa psihopedagogică a elevului. Educatorii, învățătorii și diriginții sunt obligați (teoretic) să o completeze și există numeroase modele care mai de care mai stufoase. Unii chiar o completează și așa încremenește.

Întrebarea care se pune este: câți o completează? dar întrebarea și mai bună ar fi: câți o consultă? De vreo 3-4 ani de zile există moda (fiindcă nu o pot numi altfel) ca profesorii (incluzându-i aici și pe învățători) să aibă la finalul anului școlar portofolii în care să „explice”,„dovedească” tot ce au muncit. Și am aflat cu stupoare că există directori care se uită mai întâi la grosimea dosarului – portofoliu cu hârtiile aranjate frumos  în ordine și mai puțin la activitatea pe care acel profesor o face în școală. Trebuie deci să ne așteptăm ca pe viitor să vedem aceste grozăvii și în legătură cu fișa psihopedagogică a elevului.

Pe de altă parte această fișă, completată așa cum trebuie, solicită învățătorului și dirigintelui foarte multe cunoștințe, mai ales din domeniul psihologiei, dar și cunoașterea în profunzime a mediului familial, social, a istoricului medical al elevului etc. Teoretic și practic fișa este un bun instrument de lucru și poate fi foarte utilă nu numai atunci când învățătorul sau dirigintele întâmpină dificultăți cu anumiți elevi. Pe lângă acestea, în anumite cazuri (divorțul părinților, apelarea la psiholog, solicitarea autorității tutelare, etc.) cadrele didactice sunt obligate să trimită autorităților o caracterizare a elevului bazată pe această fișă psihopedagogică.

Iată mai jos un model de fișă psihopedagogică a elevului pe care eu l-am folosit și încă îl mai folosesc. Modelul, extras de mine, a fost aranjat astfel pentru a eficientiza utilizarea hârtiei și a-l avea pe 2 pagini, adică am urmărit utilitatea și eficiența. Este destul de complex dar poate fi de mare ajutor.

Varianta B (din cartea Roxanei Tudorică „Managementul educaţiei în context european” – editura Meronia – Bucureşti 2006)

image

image

Dar să revenim. În afara acestor situații, mii, zeci de mii, sute de mii de elevi nu au nici o fișă psihopedagogică pe tot parcursul anilor de studiu deși ar trebui să aibă. Așa că: nimic nou sub soare.

Se pare că multe dorește ministerul să rezolve din toamna acestui an școlar în învățământ. Mi-aș dori să văd că se rezolvă ceva deși problema fișelor psihopedagogice e așa de veche(vreo 20 de ani?) încât cam la 2-3 ani țin minte că veneau solicitări în legătură cu aceste fișe. Chiar dacă la ciclul primar și gimnazial ele mai există pe ici pe colo, la liceu nu ajung niciodată adică exact acolo unde ar fi foarte utile. Elevul pleacă în clasa a IX – a și se înscrie la liceu doar cu foaia matricolă. Dacă pe lângă aceasta liceele ar solicita sau ar exista obligativitatea de a trimite și fișa psihopedagogică poate multe s-ar schimba în bine. Și tot acolo ar putea fi trecute (că tot se face vorbire în aceste zile) absențele elevului, sancțiunile și orice alte situații.

Senzaționalul rămâne: elevii vor avea fișe psihopedagogice!

Serein'Art

From my heart to your heart

Didia Saint - Georges

Lisette Georgescu: „Nu pleci în umbră Didie dragă, muzica ta va lumina sufletele noastre îndurerate astăzi când ne despărțim de tine.”

Justiție Oarbă

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum

EDUCAȚIA ZI DE ZI

Nici o zi fără educație...

Lia Muresan

*Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu imi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

Sfaturi cosmetice

Sfaturi cosmetice pentru ingrijirea pielii

Chirurg Pediatru Cluj

Dr. Surd Adrian - medic specialist Chirurgie Pediatrica

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Dezvăluiri învăluite

FLUXURI DE IDEI ÎNVĂLUITE ŞI DEZVĂLUITE PRIN NEGURA GÂNDURILOR. INTERZIS CELOR CARE NU ÎNŢELEG NIMIC, DIN ORICE!

Gimnaziul Bassarabescu

„Nu pierdeți din vedere omenia! Mai 'nainte de orice, siliti-vă să prețuiți omenia. Fiți oameni!”- Ioan Alexandru Bassarabescu 30. XII.1870 - 29. III. 1952 - scriitor, profesor, om politic și de cultură, publicist, membru al Academiei Române.

MON FRANÇAIS

Apprendre autrement

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

Aquarelles

...din pasiune pentru pictură

PRO MUSIC

Educația muzicală în România

bassarabescu2en.wordpress.com/

Motto: „Education...for learning, for earning, for life”

Pro Educație Blog

Informație pentru educație

Viva,viva la musica!

...doar muzica

%d blogeri au apreciat asta: